About US

Het consortium The Data Tales is een multi-disciplinair initiatief van onderzoekers van hogescholen (HU, Avans, Saxion) en universiteiten (RUG, TU/e, VU) in samenwerking met het data-intensieve organisaties (Aegon, DUO, HU, KPN, Volksbank) en consultants met specifieke data-kennis (Datakitchen,  Live Chat Service, O&I, Totta).

The people behind the data tales.

The consortium believes that we can improve how organisations interact with their customers. Those experiences if companies could listen better to their clients. By combining and developing respectful techniques organizations can react more appropriately, more timely and more meaningful to the needs of their clients. And tone, content and presentation could fit the current needs of the person addressed.

We believe that customers are better off with organizations that anticipate responsibly, timely and adequately on what the customer really needs.

 

The consortium combines and develops techniques to give organizations real-time insight into how their customers experience their interaction with organizations.

 

 

 

“I’ve always been working to improve the way we do things so that we can reach our goals better. To do that we really need to listen to our customers en use data to help us improve.”

Nico Bloem, DUO

Daarbij is maatschappelijk verantwoorde omgang met data voor alle partijen essentieel: privacy betekent dat ook transparantie en presentatie van gegevens op een voor ieder begrijpelijke manier, bijvoorbeeld door visualisatie. Methoden en technieken om iedereen de interactie beleven en welke factoren daarbij bepalend zijn, bieden verantwoordelijke organisaties kansen om hun doelgroepen veel meer te betrekken en laten participeren, zowel voor, tijdens als na de levering van producten en diensten.

Door het sterke interdisciplinaire karakter biedt dit project, en het consortium als geheel, de mogelijkheid om een grote stap voorwaarts te maken op het gebied van data-analyse en visualisatie ten behoeve van maatschappelijk verantwoord diensten- en interactieontwerp.

.

  • Customer Journey
  • Data mining
  • Text mining
  • Process mining
  • Ethics
  • Behavioural Sciences
  • Information Architecture
There is so much data. The World needs a better use of them. You can help.

Let’s Start a Conversation